fbpx
Etikai Irányvelvek

Munkám során az International Coach Federation (Nemzetközi Coachszövetség) és a Magyar Pszichológiai Társaság etikai irányelei szerint dolgozom. Coachként az ICF alapelveinek megfelelő képzésben részesültem, tanácsadóként pedig a vonatkozó jogszabályok szerint a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének releváns részeit kell követnem.

Slider
01
Egyenlőség
Az a helyzet, amiben mindenki megtapasztalja az elfogadást, az erőforrásokhoz való hozzáférést és a lehetőséget, tekintet nélkül fajra, nemzetiségre, származásra, bőrszínre, nemre, szexuális és nemi hovatartozásra, korra, vallásra, bevándorlói státuszra, mentális vagy fizikai fogyatékosságra, vagy bármily más emberi különbözőségre.
02
Segítő szakmák megvilágítása
Világosan közli a különbséget a coaching, a tanácsadás, a pszichoterápia és más támogató szakmák között.
03
Kompetencia határok
Felismeri, ha az ügyfélnek más támogató szakemberre van szüksége, és tudja őt kihez irányítani.
01
Elkötelezettség és felelősség
A pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt.
02
Szakszerűség
A pszichológus ismeri tudásának, képességeinek határait és a lehetséges káros következményeket. Elkötelezett a klienseknek a szolgáltatások igénybevételére és az azonos minőségre való joga iránt.
03
Segíteni akarás
A pszichológus munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" elvét. Legfőbb törekvése a másokon való segíteni akarás és az ártalmak elkerülése.
04
Internetes szolgáltatás
Az internetes szolgáltatás esetében ellenőrizhetővé teszi jogosultságát (hivatalos végzettségét, szakképzettségét) a szolgáltatás nyújtására, és tájékoztatja a klienst az adott médium biztonsági kockázatairól